SUPPORT US!

Направете дарение за Бургас филм фестивал!

Всяко ваше дарение, независимо от неговия размер, е важно и ценно за нас. То ще бъде инвестирано в привличането на повече чуждестранни гости, наградни фондове и работни ателиета за деца и младежи.